บิดเบือน! เติมน้ำมันตอนเช้า จะได้เยอะกว่าเติมตอนบ่าย

บิดเบือน! เติมน้ำมันตอนเช้า จะได้เยอะกว่าเติมตอนบ่าย

จากข้อมูลที่มีการแพร่กระจายกันว่า เติมน้ำมันตอนเช้า จะได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่าเติมตอนบ่ายนั้น พบว่ามีการบิดเบือน และไม่จริงทั้งหมด (8 มิ.ย. 2565) ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เติมน้ำมันตอนเช้า จะได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่าเติมตอนบ่าย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีที่มีคำแนะนำในสื่อออนไลน์ได้ระบุว่า 

การเติมน้ำมันตอนเช้า จะได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่าตอนบ่าย เนื่องจากสภาพอากาศตอนเช้ายังค่อนข้างเย็น น้ำมันไม่ขยายตัว จึงได้ปริมาณน้ำมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจะยุบตัวเมื่อเย็นลง ในการซื้อขายน้ำมันที่ซื้อขายกันเป็นปริมาตร ทำให้ดูเหมือนว่าการเติมน้ำมันตอนเช้าจะได้ปริมาณมากกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้ำมันที่เติมจากสถานีบริการน้ำมันนั้นอยู่ในระบบปิดทุกอย่าง ตั้งแต่ถังน้ำมัน ท่อจ่าย ซึ่งจะอยู่ใต้ดิน และเทคอนกรีตทับ ทำให้น้ำมันไม่ได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรง ถังน้ำมันที่อยู่ใต้ดินจึงมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ เพราะความร้อนจากอากาศภายนอกจะถูกดูดซับโดยชั้นดินและความชื้นในดิน ซึ่งไม่สามารถส่งผ่านลงไปถึงเนื้อน้ำมันได้โดยตรง

จากการวัดอุณหภูมิของน้ำมันจากมือจ่ายในตอนเช้าและบ่ายที่อุณหภูมิต่างกันมากที่สุดพบว่า น้ำมันจากมือจ่ายจะมีอุณหภูมิต่างกันมากที่สุดไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส และเมื่อพิจารณาค่าการขยายตัวของน้ำมัน โดยน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์จะมีปริมาตรต่างกัน 0.001 ลิตร/องศาเซลเซียส และน้ำมันดีเซลมีการขยายตัว 0.0007 ลิตร/องศาเซลเซียสนั้น จะเห็นว่าปริมาณน้ำมันแตกต่างกันน้อยมาก จึงควรเลือกเวลาเติมที่สะดวกจะเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ ที่สถานีบริการน้ำมันจะมีมิเตอร์ที่ตู้จ่ายซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย สถานีบริการ พีทีที สเตชัน ทุกแห่งของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะมีการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้ปริมาณน้ำมันถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนลิตรไม่ว่าจะเติมเวลาใดก็ตาม

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pttor.com หรือโทร. 1365 Contact Center

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสารไฮโดรคาร์บอนจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจะยุบตัวเมื่อเย็นลงจริง แต่น้ำมันที่เติมจากสถานีบริการน้ำมันนั้นอยู่ในระบบปิดทุกอย่าง ไม่ว่าเติมเวลาใดก็ตามปริมาณน้ำมันก็จะถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนลิตรที่เติมไป

เช็กตาราง ปฏิทินการสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ta) ประจำปี 2565

ผู้ที่สนใจสอบบัญชี (ta) ครั้งที่ 53 ปีนี้ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 16 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ กรมสรรพากร >> https://www.rd.go.th/272.html และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 จากนั้นจะทำการสอบจริง ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 และวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบบัญชีในปีนี้ จะต้องเป็นบุคคลภายนอกที่มีใบอนุญาต และเป็นอิสระจากกิจการ ซึ่งใบอนุญาตนั้น ผู้สอบบัญชีจะต้องผ่านการทดสอบ และชั่วโมงการทำงานบัญชี ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรมสรรพากรกำหนด และเป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรด้านการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไข และคุณสมบัติการสมัครได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพากร

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ปฏิทินการสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ta) ในปีนี้ เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 022-328-188 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อที่ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.

มาตรฐานของสาธารณรัฐเกาหลีสอดคล้องกับข้อกำหนดของไทย อาเซียน และโคเด็กซ์ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ส่งออกทุเรียนและมะพร้าวไปยังเกาหลีจำเป็นต้องควบคุมและตรวจสอบค่าสารตกค้างให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการส่งออกและการค้าผลไม้ของไทยในภาพรวม

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดเกาหลีในปัจจุบัน ครองส่วนแบ่งตลาดเพียง 0.21% เป็นตลาดส่งออกอันดับ 5 โดยปี 2564 เกาหลีนำเข้ารวม 132 ล้านบาท ขยายตัวมาถึง 73% ขณะที่ช่วง 4 เดือนแรก(ม.ค.-เม.ย.)ปี2565 นำเข้า 30 ล้านบาท ขยายตัว 24.57% และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Bank of Ayudhya เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารยอดนิยมของคนไทย สำหรับบัตรกรุงศรี ค่าธรรมเนียมบัตร เดบิต All ATMs มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ 100 บาท และค่าธรรมเนียม 380 บาทต่อ 3 ปี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตู้เอทีเอ็มจากธนาคารกรุงศรีฯ หรือต่างธนาคารได้ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป