ส่อง! สินเชื่อ First Life First Home จากธนาคารออมสิน

ส่อง! สินเชื่อ First Life First Home จากธนาคารออมสิน

The Thaiger จะแวะมาดูกันกับ สินเชื่อ First Life First Home จากธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้านสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยครั้งแรก วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ในวันนี้ (13 มิ.ย. 2565) ทาง The Thaiger จะพาไปดูกันกับ สินเชื่อ First Life First Home จากธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้านสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยครั้งแรก ที่ให้วงเงินได้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนได้ในอัตรา 2,500 บาท/เดือน ต่อกรอบวงเงิน 1 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 2 ปีแรก

IBank ออก เงินฝากประจำ พิเศษ ครบรอบ 19 ปีของธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์ – IBank) ออก เงินฝากประจำ Specific Mudharabah ที่จะให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.19% ต่อปี ฉลองครบรอบ 19 ปี ในวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา

IBank เงินฝากประจำ – (13 มิ.ย. 2565) “เงินฝากประจำ Specific Mudharabah” ถือเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก มีการบริหารจัดการลักษณะ Matching Fund โดยธนาคารจะนำเงินฝากบัญชีนี้ไปลงทุนในโครงการสินเชื่อเฉพาะเจาะจง ซึ่งต่างจากเงินฝากประจำแบบดั้งเดิมที่บริหารแบบ Pool Fund

โดยเงินฝากประจำ Specific Mudharabah ที่ออกในครั้งนี้ ธนาคารจะนำเงินฝากไปลงทุนในพอร์ตสินเชื่อโครงการหนึ่งซึ่งมีวงเงินประมาณ 70 ล้านบาท อัตรากำไรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 13% ซึ่งถือว่ามีผลตอบแทนค่อนข้างสูง และความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก NPF หรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพอร์ตมีเพียงร้อยละ 0.32 ทำให้ธนาคารสามารถปันผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับแบบ Indicative Rate จากการประมาณการเฉลี่ยของอัตรารายได้ขั้นต้น (Yield) เฉลี่ยทั้งปีให้แก่ผู้ฝากได้สูงด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ธนาคารคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกเอาใจลูกค้าเงินฝากรายย่อย จำกัดการรับฝากรวมเพียง 50 ล้านบาทเท่านั้น

บัญชีมีกำหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด สัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนระหว่างลูกค้ากับธนาคารอยู่ที่ 14:86 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.19% ต่อปี (กรณีผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดการฝากในทุกกรณี)

ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้ โดยคุณสมบัติของผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทยอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะเต็ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. iBank Call Center 1302 หรือ แชททาง Messenger : Islamic Bank of Thailand – ibank (@ibank.th) และ Line : iBank 4 all (@ibank)

ทำความรู้จัก หลักค่าไฟไทย 2565 

ในอดีตค่าไฟฟ้ามีเพียงส่วนเดียว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคาน้ำมัน ทำให้ระดับราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก จนเมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวราคาน้ำมันในเดือนมิถุนายน 2534 ทำให้ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็เริ่มมีการผันแปรตามราคาตลาด

ดังนั้น จึงมีมติให้ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศเป็น 2 ส่วน คือ ค่าไฟฟ้าฐาน และค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) เพื่อให้เป็นกลไกในการปรับราคาค่าไฟฟ้าให้เคลื่อนไหวตามค่าใช้จ่ายในส่วนที่อยู่นอกการควบคุมของการไฟฟ้า

การพิจารณากำหนดค่าเอฟที เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยตรวจสอบข้อมูลการลงทุน และการดำเนินงานที่มีผลต่อการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ พิจารณาครอบคลุมถึงประสิทธิภาพในการบริหารการใช้เชื้อเพลิง การสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า และการประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้า

โครงสร้างค่าไฟฟ้าในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ค่าไฟฟ้าฐาน เป็นค่าไฟฟ้าที่สะท้อนรายจ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศ ประกอบด้วยรายจ่ายของการไฟฟ้า 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่

ต้นทุนทางการเงินที่การไฟฟ้าใช้ในการก่อสร้างขยายระบบผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่ายในอนาคต

ต้นทุนในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่าย ค่าบริหารจัดการ ตลอดจนผลตอบแทนการลงทุน

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า FT หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่สะท้อนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดจากค่าใช้จ่ายฐาน

สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป